CZ
Hledat

ČAATS ocenila své dlouholeté funkcionáře

Ocenění si převzali Jan Říha a Petr Smolík.

Stejně jako Sdružení sportovních svazů České republiky oslavila v roce 2020 ČAATS 30. výročí svého novodobého působení. Oslavy tohoto výročí však byly z důvodu pandemie přesunuty na rok 2021. Na počátku listopadu z rukou předsedy Sdružení JUDr. Ing. Zdeňka Ertla převzali ocenění vedoucí oddělení technických sportů FTVS UK Ing. et. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. a dlouholetý biatlonový funkcionář a rozhodčí Ing. Jaromír Šturma (více viz zde).

V úterý 23. listopadu při tradičním podzimním zasedání předsednictva ČAATS pak ocenění za přínos v oblasti sportu předal předseda ČAATS doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. spolu s místopředsedou ČAATS Ing. et Mgr. Milošem Fialou, Ph.D. dalším dvěma funkcionářům naší asociace. Ocenění si převzali JUDr. Jan Říha a Mgr. Petr Smolík.

JUDr. Jan Říha, dlouholetý předseda univerzitního klubu technických sportů v Pardubicích, který se ve své činnosti zaměřuje na sportovní střelbu a letecké sporty, v ČAATS působí již od roku 1990. Mezi lety 1990 – 2020 byl členem předsednictva ČAATS, v současnosti je předsedou Kontrolní komise ČAATS.

Mgr. Petr Smolík je členem univerzitního klubu technických sportů při FTVS UK v Praze. Již od roku 1990 je předsedou sportovní komise ploutvového plavání ČAATS, která od počátků činnosti ČAATS zajišťuje AM ČR v této disciplíně či zastřešuje ploutvové plavání v programu Českých akademických her.