CZ
Hledat

1. - 31.03.2021

Akademické mistrovství ČR v biatlonu

1. - 30.04.2021

Akademické mistrovství ČR v požárním sportu

1. - 30.04.2021

Akademické mistrovství ČR v přeletech

1. - 30.06.2021

Akademické mistrovství ČR v letním biatlonu

1. - 30.06.2021

Akademické mistrovství ČR v přesném létání

1. - 31.08.2021

Akademické mistrovství ČR v přesnosti přistání

Legislativa

Legislativa

Funkční období členů volených orgánů spolku – prodloužení dle Lex covid v roce 2021

Rejstřík sportu

Rejstřík sportu

Rejstřík sportu_Manuál_Komentář k manuálu zápisů

Rejstřík sportu

Rejstřík sportu

Rejstřík sportu_Manuál_FAQ

Rejstřík sportu

Rejstřík sportu

Rejstřík sportu_Manuál

Zpravodaj

Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.

Ročenka

Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.