CZ
Hledat

Poslední přidané

Legislativa

Legislativa

Funkční období členů volených orgánů spolku – prodloužení dle Lex covid v roce 2021

Rejstřík sportu

Rejstřík sportu

Rejstřík sportu_Manuál_Komentář k manuálu zápisů

Rejstřík sportu

Rejstřík sportu

Rejstřík sportu_Manuál_FAQ

Rejstřík sportu

Rejstřík sportu

Rejstřík sportu_Manuál

Legislativa

Legislativa

Funkční období členů volených orgánů spolku – prodloužení dle Lex covid v roce 2021

Legislativa

ČAATS-cestovné_formulář_vyúčtování 2020

Legislativa

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2021

Legislativa

Stravné a PHM pro cestovní náhrady v roce 2021

Legislativa

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2020

Legislativa

Stravné a PHM pro cestovní náhrady v roce 2020

Legislativa

Stravné a PHM pro cestovní náhrady v roce 2019

Legislativa

Sazby zahraničního stravného pro rok 2019

GDPR

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

GDPR

Přihláška do ČAATS se souhlasem k evidování osobních údajů_GDPR

GDPR

Informace k činnosti spolků

GDPR

Zpracování osobních údajů v rámci sportovního svazu

GDPR

Zpracování osobních údajů žáků v rámci sportovní akce školy

Rejstřík sportu

Rejstřík sportu

Rejstřík sportu_Manuál_Komentář k manuálu zápisů

Rejstřík sportu

Rejstřík sportu_Manuál_FAQ

Rejstřík sportu

Rejstřík sportu_Manuál

Dotační programy NSA

Dotační programy NSA

Můj klub 2021_Ovládání webového formuláře

Dotační programy NSA

Můj klub 2021_Příloha_Formulář k doložení vlastnické struktury

Dotační programy NSA

Můj klub 2021_Příloha_Plná moc k zastupování

Dotační programy NSA

Můj klub 2021_Jak podat žádost

Dotační programy NSA

Můj klub 2021_Výzva

Dotační programy NSA

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR