CZ
Hledat

Profil České asociace akademických technických sportů

Univerzitní sport je fenomén, který k mládeži a k vysokým školám neodmyslitelně patří již více než 110 let.

Česká asociace akademických technických sportů (ČAATS) je dynamická multisportovní organizace, jejímž hlavním posláním je prostřednictvím akcí, soutěží a závodů masového, výkonnostního i vrcholového charakteru rozvíjet technické sporty především u mladých lidí, kteří tvoří téměř 90 % členské základny ČAATS.

V rámci činnosti ČAATS a jeho 17 sportovních univerzitních klubů lze  provozovat hned 13 sportovních odvětví, mezi kterými nechybí ani 2 olympijské sporty biatlon a sportovní střelba. Nabídku olympijských sportů doplňuje 11 neolympijských sportů. Jedná se o letní biatlon, letecké sporty, paragliding, rádiový orientační běh, potápění, plavání s ploutvemi, požární sport, letecké modelářství, sportovní kynologii, Target Sprint a taneční sport.

Ve všech těchto sportovních odvětvích jsou každoročně organizována akademická mistrovství ČR, která jsou součástí sportovních přeborů VŠ, pořádaných naší partnerskou organizací Českou asociací univerzitního sportu (ČAUS). Akademický šampionát v plavání s ploutvemi je pak každoročně součástí programu Českých akademických her.

Sportovním vrcholem pro sportovce-studenty jsou pak letní a zimní světové univerzitní hry (dříve světové univerziády), organizované ve dvouletých cyklech mezinárodní univerzitní sportovní organizací FISU (International University Sports Federation), a také světové univerzitní poháry (dříve akademická mistrovství světa).

V současné době evidujeme v našich 18 sportovních univerzitních klubech více než 1500 členů. Činnost a program ČAATS se nezaměřují pouze na evidované členy, ale jsou otevřeny všem studentům VŠ u nás. Členem ČAATS se mohou stát také žáci a studenti základních a středních škol.

Kromě ČAUS spolupracuje ČAATS při organizaci svých soutěží také s příslušnými národními svazy jednotlivých sportovních odvětví a také se samotnými univerzitami, při nichž jsou naše sportovní kluby zřizovány, zejména pak s jejich sportovními a tělovýchovnými fakultami. Na mezinárodní sportovní scéně je pak kromě FISU významným sportovním partnerem ČAATS také EUSA (European University Sports Association), organizující Evropské univerzitní hry a evropská univerzitní mistrovství.

Stáhnout profil: