CZ
Hledat

Adresář ČAATS

Předsednictvo

doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

předseda ČAATS

Telefon: +420 549 493 935

Předsednictvo

PaedDr. Ivana Ertlová

manager ČAATS

Telefon: +420 602 216 967

Předsednictvo

Ing. Jaromír Baxa

člen předsednictva

Telefon: +420 603 152 097

Předsednictvo

Ing. Mgr. Miloš Fiala

člen předsednictva

Telefon: +420 602 864 683

Předsednictvo

Mgr. Jiří Friedel

člen předsednictva

Telefon: +420 737 267 919

Předsednictvo

Jan Fidler

člen předsednictva

Telefon: +420 602 464 860

Předsednictvo

Ing. Kamil Konečný

člen předsednictva

Telefon: +420 608 811 699

Předsednictvo

Ing. Antonín Kolros, Ph.D.

člen předsednictva

Telefon: +420 723 454 375

Předsednictvo

PaedDr. Jaroslav Nezhyba

člen předsednictva

Telefon: +420 604 378 691

Předsednictvo

RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.

člen předsednictva

Telefon: +420 721 829 321

Předsednictvo

Mgr. Petr Smolík

člen předsednictva

Telefon: +420 725 148 814

Sportovní kluby

KTS ROB Brno

radioamatérství

Mgr. Michaela Bednaříková, Ph.D.

Telefon: +420 721 932 440

KTS Kladno

střelecké sporty

Břetislav Putna

Telefon: +420 724 992 466

FTVS UK Praha

ploutvové plavání, biatlon, střelectví, paragliding, letecké sporty, modelářství

Ing. Mgr. Fiala Miloš

předseda klubu

Telefon: +420 602 864 683

FJ a FI Praha

ploutvové plavání, potápění

Ing. Antonín Kolros, Ph.D.

předseda klubu

Telefon: +420 723 454 375

MFF UK Praha

radiový orientační běh

RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.

předseda klubu

Telefon: +420 721 829 321

GY Pelhřimov

ploutvové plavání

MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.

předseda klubu

Telefon: +420 605 703 600

EF ZČU Plzeň

ploutvové plavání, střelectví, biatlon

Jan Fidler

předseda klubu

Telefon: +420 602 464 860

TU Liberec

radiový orientační běh, biatlon, ploutvové plavání

doc. Ing. Jaromír Baxa, Ph.D.

předseda klubu

Telefon: +420 777 152 097

Akademický střelecký klub při VŠ evropských a regionálních studií o.p.s.

střelectví

Ing. Radka Ferebauerová

předseda klubu

Telefon: +420 602 451 834

SOU Pardubice

střelectví, letecké sporty

Mgr. Jan Němec

předseda klubu

Telefon: +420 466 036 791

VŠZ České Budějovice

sportovní kynologie

Olina Bazalová

předsedkyně klubu

Telefon: +420 724 257 533

FSpS MU Brno

biatlon, střelectví, radiový orientační běh, ploutvové plavání, letecké modelářství

doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

předseda klubu

Telefon: +420 549 493 935

FTK Olomouc

ploutvové plavání

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

předseda klubu

Telefon: +420 739 249 002

Studentský klub paraglidingu

paragliding, střelectví

Ing. Kamil Konečný

předseda klubu

Telefon: +420 608 811 699

VŠB TU Ostrava

radioamatérství

Ing. Martin Tomis

předseda klubu

Telefon: +420737 785 257

Studentský klub požárního sportu

požární sport

Mgr. Jiří Friedel

předseda klubu

Telefon: +420 737 267 919

VK brokové střelby

sportovní střelba

Petr Zvolánek

předseda klubu

Telefon: +420 603 898 097