CZ
Hledat

Pořadateli Světových univerzitních her v roce 2025 budou Italové a Němci

Obě země už v předešlých letech hostily úspěšné světové univerziády.

Zimní světové univerzitní hry bude v roce 2025 hostit severoitalský Turín, který tuto akci, dříve pojmenovanou jako Zimní světová univerziáda, hostil naposledy v roce 2007. „Po dvou letech tvrdé práce musím poděkovat celému týmu CUS Torino. Je mi ctí a výsadou mít příležitost znovu zažít emoce z roku 2007. Tato akce bude propagovat naše území a Turín jako město se silným akademickým posláním. Bude to jedinečná příležitost pro italské univerzitní sportovní hnutí,“ prohlásil prezident CUS Torino Riccardo D´Elicio poté, co výkonný výbor FISU přidělil pořadatelství Zimních světových univerzitních her právě Turínu.

Turín bude největší studentskou sportovní událost světa hostit již počtvrté. V roce 1959 se zde konala vůbec první světová univerziáda (letní), kterou si Turín zopakoval v roce 1970. Zimní světová univerziáda zavítala na sever Itálie poprvé v již zmíněném roce 2007 a vrátí se sem po 18 letech v roce 2025, tentokrát jako Zimní světové univerzitní hry.

Ve stejném roce se uskuteční také Letní světové univerzitní hry. Výkonný výbor FISU jejich organizaci svěřil německým pořadatelům, konkrétně se studenti-sportovci podívají do Severního Porýní – Vestfálska do oblasti Porýní Porůří.

„Jsme velmi potěšeni důvěrou, kterou do nás FISU vložila, a rozhodnutím FISU, které má historický význam jak pro německý univerzitní sport, tak pro německý sport jako celek,“ říká předseda organizátorů Jörg Förster. „Využijeme tuto příležitost a společně s našimi partnery uspořádáme tuto významnou událost a příkladným způsobem propojíme sport a vědu. Koncept Letních světových univerzitních her 2025 bude zaměřen na témata sociální, ekonomické a ekologické udržitelnosti a inovací. Díky intenzivnímu zapojení akademické obce během příprav i v průběhu samotné akce mohou tyto hry v Porýní Porůří sloužit jako inkubátor procesů změn ve sportu a v metropolitní oblasti Porýní Porůří. Kromě toho by měly poskytnout dlouhodobější rozvojové impulsy ve společnosti jako celku – zejména s ohledem na intenzivní zapojení studentů,“ dodává.

Prezident FISU Leonz Eder pak na adresu pořadatelů Světových univerzitních her v roce 2025 prohlásil: „Nedávno jsme měli příležitost vyrazit k oběma pořadatelům na několik inspekčních návštěv. Mohu jen říci, že nám je velkou ctí, že budeme mít tak silné partnery při organizaci FISU Světových univerzitních her v roce 2025. Těšíme se na spolupráci nejen s hlavními organizátory, ale i se všemi zapojenými partnery.“