CZ
Hledat

Mezinárodní GSPORT liga univerzit 2024

Již v říjnu odstartuje nový ročník mezinárodní soutěže univerzitních týmů.

Pilotní ročník mezinárodní GSPORT ligy, kde se propojil gaming a sport je za námi. Z 10 univerzit se do offline finále probojovaly pouze 4 univerzity. Vítěz však může být jen jeden, a tím se pro tento ročník stala Technická univerzita Ostrava.

Pro velký úspěch pilotního ročníku vyhlašujeme další kolo – gsport ligu univerzit 2024!

Troufnete si na to taky? Dejte dohromady 2 týmy – na CS 2 a EA FC a přihlaste svoji fakultu do dalšího kola GSPORT ligy.

Startujeme 15. října online a velké offline finále 8 nejlepších  fakult – univerzit proběhne na jaře v Praze.

Jak to funguje?

Liga má 2 části: online část – gamingovou a sportovní – pálení kalorií v rámci celého týmu a offline část – gamingová a sportovní – malá kopaná a překážková dráha.

A o co že se hraje?

3 nejlepší univerzity si rozdělí 10 000 eur! Chcete být součástí? Zaregistrujte se na: https://e4sczech.cz/gsport-liga-2024/

Gaming hýbe světem, my hýbeme gamery!

 

8 důvodů, proč se stát součástí Mezinárodní GSPORT ligy:

Reprezentace univerzity: Máš možnost reprezentovat svoji univerzitu na mezinárodní úrovni. Zvedni svůj tým a školu na globální pódium!

Unikátní kombinace: GSPORT přináší unikátní propojení gamingu a sportu. Zkus něco nového a neotřelého!

Zdravý životní styl: Uznáváme, že gaming hýbe světem, ale my hýbeme gamery! Snažíme se zvýšit fyzickou aktivitu hráčů a podporujeme zdravý životní styl.

Velká cena: Finanční motivace je také silným faktorem – 3 nejlepší týmy si rozdělí 10 000 EUR!

Vzdělávací programy: Tvá univerzita získá přístup k našim vzdělávacím programům, které rozšiřují dovednosti a vědomosti nejen ve světě esportu.

Soutěžení s ostatními: Měř své dovednosti proti studentům z jiných univerzit. Kdo bude mít nakonec navrch?

Budování komunity: Spoj se s lidmi, kteří mají stejné zájmy.

Zábava: A v neposlední řadě – je to zábava! GSPORT liga je skvělá příležitost pro tým, aby se bavil a zažil vzrušení ze soutěže.

 

The pilot year of the international GSPORT league of universities, where gaming and sport were combined, is over. Out of 10 universities, only 4 universities made it to the offline finals. However, there can only be one winner, and for this season it was the Technical University of Ostrava.

Due to the huge success of the pilot year, we are announcing the next round – gsport league 2024!

Do you dare to do it too?

Put together 2 teams – for CS 2 and EA FC and register your faculty for the next round of the GSPORT league of universities 2024.

We start online on October 15th and the grand offline final of the top 8 faculties – universities will take place in Prague during spring 2024.

How does it work?

The league has 2 parts: online part – gaming and sports – burning calories within the whole team and offline part – gaming and sports – small soccer and obstacle course.

And what is the game about?

The top 3 universities will split 10,000 euros! Want to be part of it? Sign up at: https://e4sczech.cz/en/gsport-league-2024/

Gaming moves the world, we move gamers!

 

8 reasons to be part of the GSPORT League of Universities 2024:

Representing your university: you have the opportunity to represent your university at international level. Take your team and your university to the global stage!

GSPORT brings a unique combination of gaming and sport. Try something new and novel!

Healthy Lifestyle: We recognize that gaming moves the world, but we move gamers! We try to increase the physical activity of gamers and promote a healthy lifestyle.

The grand prize: financial incentive is also a strong factor – the top 3 teams will split €10,000!

Educational programs: Your university will get access to our educational programs that expand skills and knowledge not only in the world of esports.

Competing with others: Measure your skills against students from other universities. Who will come out on top in the end?

Community building: connect with people who share your interests.

Fun: And last but not least – it’s fun! The GSPORT league is a great opportunity for the team to have fun and experience the thrill of competition.

Zdroj, foto: E4S Czech s.r.o.