CZ
Hledat

Radiový orientační běh

RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.

předseda komise

Telefon: +420 721 829 321

Radiový orientační běh

Michaela Bednaříková

člen komise

Telefon: +420 721 932 440

Radiový orientační běh

Ing. Jaromír Baxa

člen komise

Telefon: +420 777 152 097