ÚOOÚ - zpracování osobních údajů v rámci sportovního svazu .pdf
ÚOOÚ - informace k činnosti spolků .pdf
ÚOOÚ - zpracování osobních údajů žáků v rámci sport. akce .pdf
GDPR - Přihláška do ČAATS se souhlasem .doc
GDPR - FAQ .doc
GDPR - souhlas k použití fotografie .doc